•  

Agrarische werkzaamheden

Op het agrarische gebied zijn wij breed inzetbaar. We hebben ervaring met het runnen van pluim- en rundveebedrijven en zijn bekwaam in veel agrarische handelingen. Zowel de kleine klussen behoren tot onze tak van sport, als het (tijdelijke) volledige beheer. Door jarenlange ervaring kennen wij het boerenbedrijf in veel aspecten. Wij werken graag met zowel reguliere als biologische bedrijven.

Bedrijfsverzorging

Wij verzorgen zowel koeien als kippen.

Onkruidbestrijding

Op het grasland bestrijden wij allerlei soorten onkruid, zoals ridderzuring, brandnetels en distels. Ook onder de afrastering bestrijden wij het onkruid. Vooral daar waar bosranden zijn, bestrijden we varens, prunus en bramen.

Heggen snoeien

We richten ons ook op de heggen die op akkerland als afscheiding functioneren.

Projecten

Afdraaien van eieren

Kippenbedrijf

Bekijk
Jongvee

Koeienbedrijf

Bekijk